Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym dms-produktion.pl, zwanego dalej „Serwisem”

 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

 3. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. DMS-Production sp. z o.o. sp. k. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.

 4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 5. DMS-Production sp. z o.o. sp. k. oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa. W szczególności serwis nie zawiera treści, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką przez większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania HTTP,

 • kod odpowiedzi HTTP,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.dms-production.pl  Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Dodatkowo informujemy, że poprzez naszą stronę gromadzone są również dane przez Google Analytics. Google Analytics gromadzi własne pliki cookie, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, by mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Użytkownicy strony WWW mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookie, identyfikator User-ID, Import danych i platforma Measurement Protocol.

Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika.
Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi DMS-Production sp. z o.o. sp. k. poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki Cookies wykorzystywane
są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. DMS-Production sp. z o.o. sp. k. nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki
i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies?

Instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: 
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: 
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: 
http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: 
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Odpowiedzialność

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż DMS-Production sp. z o.o. sp. k., które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
DMS-Production sp. z o.o. sp. k. nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których DMS-Production sp. z o.o. sp. k. przetwarza podane przez nich dane osobowe
w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
DMS-Production sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez DMS-Production sp. z o.o. sp. k. nie mogą naruszać praw użytkownika.

Odnośniki do innych stron

DMS-Production sp. z o.o. sp. k. nie odpowiada za treści zamieszczone na tych stronach oraz za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami prywatności, którymi kierują się spółki administrujące poszczególnymi stronami.

Ochrona danych osobowych

Zasady jakimi kierujemy się w obszarze ochrony danych osobowych oraz podstawowe klauzule informacyjne znajdują się na podstronie: dms-production.pl/rodo Dane osobowe użytkowników strony dms-production.pl mogą być gromadzone poprzez formularze kontaktu zamieszczone w różnych częściach naszego serwisu. Każdy formularz zawiera indywidualne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Informujemy, że dane zbierane przez formularze zamieszczone na stronie dms-production.pl i formularze kierujące do naszej witryny są przetwarzane przez DMS-Production sp. z o.o. sp. k.
Najczęściej dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.
Jednakże jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego w celu przesłania swojej aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – tj. w związku z przepisem Kodeku Pracy pozwalającego nam na gromadzenie danych kandydatów uczestniczących w rekrutacji.
Natomiast jeśli przekażesz nam swoje dane w wyniku działań promocyjnych i reklamowych np. za pomocą zewnętrznych formularzy kontaktowych zamieszczonych na innych stronach, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), którą w każdej chwili możesz wycofać, a my będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania zgody.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.